Pengalamatan IPv4 pada Jaringan

 

 

Dalam netwoking, pengalamatan IP ialah perihal yang sangat berarti sebab pengalamatan ini ialah pengidentifikasian sesuatu mesin pada jaringan sehingga mempunyai bukti diri yang unik. Buat tulisan kali ini aku cuma mangulas IPv4( IP vesrsion 4) Pengalamatan IP ialah pengalamatan buat jaringan buat layer 3 pada OSI model.

Alamat IPv4 terdiri dari 32 bit serta ditulis dalam wujud dotted- decimal. Dotted- decimal merupakan penyusunan dengan memakai“.”( titik/ dot) selaku pemisah antara bagian yang satu dengan yang lain, misal 192. 168. 10. 15. Masing- masing bagian terdiri dari 1 byte( 8 bit) serta diucap dengan octet.

Pada ipv4 ini, alamat 32 bit ini dipisahkan jadi 2 bagian ialah“ Alamat Network”( Network portion) serta“ Alamat Host”( Host portion). Network portion ialah bukti diri dari sekumpulan host dimana cuma yang memeiliki alamat pada host portion yang sama saja host- host bisa silih berbicara. Sebaliknya host portion ialah bukti diri unik yang dipunyai suatu mesin yang ialah bukti diri dirinya.

Pada IPv4 ada kelas- kelas, ialah:

·         Kelas A, dengan komposisi network. host. host. host, sehingga range alamat yang dipunyai dari 0. 0. 0. 0 hingga 127. 255. 255. 255

·         Kelas B, dengan komposisi network. network. host. host, sehingga range alamat yang dipunyai dari 128. 0. 0. 0 hingga 191. 255. 255. 255

·         Kelas C, dengan komposisi network. network. network. host, sehingga range alamat yang dipunyai dari 192. 0. 0. 0 hingga 223. 255. 255. 255

·         Kelas D, digunakan buat alamat multcast, range yang digunakan merupakan 224. 0. 0. 0 hingga 239. 255. 255. 255

·         Kelas E, digunakan buat studi, range yang digunakan merupakan 240. 0. 0. 0 hingga 255. 255. 255. 255

Dalam penggunaannya, IPv4 dipecah jadi 2, ialah:

IP Public, ialah IP yang depat dilewatkan pada jaringan Internet, sifatnya terbatas serta tidak bisa diduplikasi( bersidat unik).

IP Private, ialah IP yang tidak bisa dilewatkan papa jaringan Internet( cuma bekerja pada jaringan‘ lokal’). IP Private bisa diduplikasi tetapi wajib dalam jaringan yang berbeda.

Range IP Private:

·         Kelas A: 10. 0. 0. 0– 10. 255. 255. 255 ataupun 10. 0. 0. 0/ 8 mempunyai 1 network

·         Kelas B: 172. 16. 0. 0– 172. 31. 255. 255 ataupun 172. 16. 0. 0/ 12 mempunyai 16 network

·         Kelas C: 192. 168. 0. 0– 192. 168. 255. 255 ataupun 182. 168. 0. 0/ 16 mempunyai 256 network

Pengalamatan IP mempunyai batasan- batasan, sebab tidak hanya wajib memakai nilai yang unik, terdapat sebagian alamat IP yang tidak bisa digunakan sebab sudah di- assign buat tujuan tertentu. Alamat- alamat itu antara lain:

·         Alamat 127. 0. 0. 1, digunakan buat local host( loopback)

·         Alamat dengan‘ 0’ seluruh pada host portion, meruakan network ID

·         Alamat dengan‘ 1’ seluruh pada host portion, ialah alamat buat broadcast dalam satu jaringan

·         Alamat dengan‘ 1’ seluruh, ialah alamat broadcast